Hiện Sever còn Ít người nên BQT quyết định gộp sang MuThienMenh.VN

Các bạn báo danh theo mẫu sau :

Máy chủ NORIA - MUFPT.VN :

Tên nhân vật :

Máy chủ TARKAN - MUTHIENMENH.VN :

Trang chủ Mu Thiên Mệnh :
http://id.muthienmenh.vn/

Tải Game MU Thiên Mệnh :
http://id.muthienmenh.vn/taigame
Đăng Kí Mu Thiên Mệnh :
http://id.muthienmenh.vn/


Báo danh cần gộp :

Tên nhân vật :

Lưu ý :
+ Khi báo danh vui lòng gom đồ vào nhân vật chính
+ Thoát game 2 bên


Hoặc PM Facebook : https://www.facebook.com/mufpt2009/ để được hỗ trợ