1. Đua Top Reset Phiên Bản Thử Nghiệm

Sẽ xóa toàn bộ vật phẩm và nhân vật khi bước vào OPEN BETA

Tài khoản thử nghiệm có thể dùng để chơi OPEN BETA

Thưởng 65.000 Point + 2 tỷ zen

Thời Gian : 15:00 19/02/2020 - 23:59 19/02/2020

Đua Top Thử Nghiệm Giải Thưởng
TOP 1 300.000 Gcent
TOP 2 200.000 Gcent
TOP 3 100.000 Gcent