Lần đầu chơi ss6 anh em vào giao lưu học hỏi tý ^^
Tên Guild : TeamSkys
Chủ Guild : GauSkys