PDA

View Full Version : Sự kiện  1. Sự Kiện Sự Kiện Đua Top Aphatest máy chủ TARKAN
  2. Thông Báo Thông Tin Alpha Test Máy Chủ TARKAN 13:00 1-10-2019
  3. Sự Kiện Sự Kiện Đua Top máy chủ TARKAN
  4. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Aphatest máy chủ TARKAN
  5. Tổng Kết Vua Nạp - Trao Giải
  6. Tổng Kết Trao Giải Đua Top All
  7. Tổng Kết Trao Giải Đua Top Danh Vọng + Guld