PDA

View Full Version : Thông Báo  1. Thông Báo Tuyển MOD cho Diễn Đàn và Gruop Facebook
  2. Thông Báo Thông Tin OPEN BETA máy chủ TARKAN 13:00 3/10/2019
  3. Hướng dẫn Hướng Dẫn Cộng Hưởng
  4. Hướng dẫn Thời gian Sự Kiện Trong Máy Chủ TARKAN
  5. Thông Báo Thông Tin Lông Vũ - HHHT - Đồ 380 Thường - Thời gian rơi
  6. Thông Báo Bảo Trì Máy Chủ TARKAN đến 20:30 21/10/2019
  7. Thông Báo Link gộp Sever qua MuViet.VN